Начало

Институт за правосъдие и демокрация“ (ИПД), което се изписва и на английски език по следния начин: “Institute justice and democracy“ (IJD), е основан през 2020 г. като фондация в обществена полза. Институтът е неполитическа организация и осъществява своята дейност съгласно българското законодателство и Учредителния й акт.

Основните цели на Фондацията са: предоставяне на опит и познания за утвърждаване на върховенството на закона и подобрява на правната рамка, инстуциите и организациите с оглед стимулиране развитието на гражданското общество; продължаване на реформата в съдебната система в Република България, като реализира конкретни инициативи и проекти в областта на съдебната реформа с цел нейното ускоряване; запознаване на българската общественост и държавните институции с достиженията на българската и чуждестранната правна доктрина и юриспруденциалното развитие на действащото право.

Скорошни новини

Стратегия за реформата в правосъдието и вътрешния ред

ДО: ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 47-ото НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОМИСИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ КОПИЕ ДО: ПП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ ПП „ГЕРБ-СДС“ ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ ПП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ ПП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ по възможността…

Кандидатът за председател на ВКС – съдия Галина Захарова отговори на всички въпроси на „Института за правосъдие и демокрация“

В четвъртък, 13.11.2022 г., кандидатът за председател на ВКС – Галина Владимира Захарова (заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия на ВКС) отговори на всички въпроси на Фондация „Институт за направление и правосъдие“: „1. Kaĸвo пpaвнo тьлĸyвaнe влaгaтe в лaтинcĸaтa ceнтeнция,…

Въпроси на „Институт за правосъдие и демокрация“ Фондация към кандидата за председател на ВКС – съдия Галина Захарова

ДО ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ СЪДИЯ ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВА ЗАХАРОВА по процедура за избор на председател на Върховния касационен съд (ВКС) на Република България, открита с Решение на Пленума на ВСС по протокол № 17/30.09.2021 г. от: „ИНСТИТУТ ЗА ПРАВОСЪДИЕ…

Последвайте ни в Twitter